DE 10 KRAAKGEBODEN VOOR EEN LEEFBARE STAD

Leefbaarheid was voor machthebbers ooit een politieke en economische keuze. Het is de burger doorgaans verboden om die zelf af te dwingen. Maar nu onze leefbaarheid zo op het spel staat, moeten we het eens omdraaien en de machthebbers opleggen wat zij moeten doen om te voorkomen dat de pleuris uitbreekt.

I. Gij zult vastgoedspeculatie verbieden

Amsterdams vastgoed is te schaars om aan de vrije markt over te laten. Dwing iedereen die meer dan twee woningen bezit om die te verkopen aan de overheid, woningcorporaties of collectieve initiatieven. Verbied voortaan de verkoop van woningen aan kopers die er zelf niet in zullen wonen. Spoor overige leegstand op en pak het aan, of geef proactieve burgers de ruimte om dat te doen.

II. Gij zult niet ontruimen voor leegstand

Door het huidige beleid is ontruiming voor leegstand eerder regel dan uitzondering. Dat komt omdat de beslissing voor ontruiming bij het OM ligt en niet bij de rechtbank. De toetsing of een eigenaar daadwerkelijk weer iets met zijn pand gaat doen moet bij de (civiele) rechtbank liggen en niet bij het OM.

III. Gij zult vrijplaatsen dereguleren

Vrijplaatsen horen regelluwe woon-werkgemeenschappen te zijn waar meer mogelijk is dan elders in de stad. Non-commerciële cultuur kan alleen bloeien als de makers geen commerciële huren betalen. Sta daarom wonen op vrijplaatsen toe, verruim de mogelijkheden om er te bouwen en handhaaf minder strikt op het oerwoud aan kleine regeltjes.

IV. Gij zult vrijplaatsen permanent plek geven

Er is te weinig ruimte voor nieuwe vrijplaatsen. Als die er wel is, dan is de plek meestal tijdelijk, zoals het geval is bij Vrijplaats De Fik en het Groene Veld van de ADM. Dat is geen goede grond om op vrijwillige basis cultuur te bedrijven die juist goed is voor de stad.

V. Gij zult antikraak omzetten in sociale huur

Antikraak is feitelijk gedoogde leegstand, terwijl leegstand bij de wet verboden is. Het moet afgelopen zijn met het faciliteren van deze foute industrie die huurders reduceert tot precaire “leegstandsbeheerders” met minimale rechten. Zet daarom antikraak om in sociale huur, handhaaf op leegstand of maak het vastgoed kraakbaar voor proactieve burgers.

VI. Gij zult een huurplafond instellen

Door het puntensysteem ook voor middenhuur in te voeren en die te ontkoppelen van de WOZ-waarde wordt betaalbaar wonen voor een grotere groep Amsterdammers mogelijk. Amsterdam moet daarnaast doen wat mogelijk is om het huurplafond landelijk door te voeren.

VII. Gij zult commercie aan banden leggen

We hebben niets aan een stad vol hotels, nutellawinkels en generieke koopgoten. Laat die plaatsmaken voor buurthuizen, vrijplaatsen en andere burgerinitiatieven. Het voorrecht om alleen drank te mogen nuttigen op een terras moet op de schop, want het betekent buitensluiting van mensen met een kleine portemonnee.

VII. Gij zult publieke zaken niet privatiseren

Woningbouwcorporaties moeten weer de publieke zaak dienen en niet gerund worden als bedrijven met winstoogmerk. Instanties als het havenbedrijf moeten als overheid aanspreekbaar blijven en de belangen van burgers boven de handelsbelangen plaatsen. Zo is de Vrijhaven Ruigoord van onschatbare waarde voor de stad die niet moet wijken voor een stel waterstoftanks die ook elders kunnen staan.

IX. Gij zult politie-inzet hervormen

De politie is de grootste werkgever van Nederland en toch kampt ze met capaciteitsproblemen. Dat komt door verkeerde prioriteiten en teveel blauw op straat. Politie moet minder ingezet tegen burgers en meer tegen de echte boeven en vastgoedcriminelen. Stop het verzamelen van data van onschuldige burgers. Zet meer in op recherche en minder op controle.

X.Gij zult discriminatie niet tolereren

Het moet afgelopen zijn met het weren van huurders en werknemers op basis van geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, religie, politieke voorkeur of welke vorm dan ook. Het aanblijvende etnisch profileren bij de politie moet aangepakt en de politie mag zich meer inzetten om discriminatie op straat en in het nachtleven tegen te gaan.