MANIFEST 2023

Vereniging Van Onteigenaars

Op deze pagina verenigen wij binnenkort de standpunten over onteigening van onze (aspirant-)leden en bestuursleden. Wij zijn voornemens om deze tijdig te publiceren, zodat de aanwezigen bij de oprichtingsvergadering goed voorbereid kunnen zijn teneinde hun stemrecht ten volste te kunnen uitoefenen.