ONTEIGEN DOM EIGENDOM

Amsterdam danst voor de Vereniging Van Onteigenaren

Ruimte voor woningen, ateliers en vrijplaatsen is er in Amsterdam steeds minder. Terwijl roekeloze speculanten veel vastgoed leeg laten staan, verzuimen de autoriteiten te handelen in het algemeen belang en deze schaarse ruimte te onteigenen. Daarom verenigen wij krakers, activisten en andere doeners om vastgoed op eigen kracht te onteigenen. Zo maken we de stad weer van de mensen

VAN WIE IS DE STAD? VOOR WIE IS DE OVERHEID?

Al ruim 10 jaar danst ADEV dwars door de stad om zich te laten horen voor een groeiend probleem: ruimtegebrek voor mensen om te wonen, te maken en te vieren. Toch blijven vrijplaatsen, kraakpanden en sociale initiatieven in de verdrukking. Sinds het kraakverbod staat de wet alleen aan de autoriteiten nog toe om zich ruimte toe te eigenen, maar dit legale instrument is in de stad eigenlijk nooit ingezet. We pikken het niet langer dat de overheid zich alleen inspant voor het kapitaal en niet handelt in het algemeen belang

NIET RECHTMATIG, WEL RECHTVAARDIG

Dat rechtse regeringen leegstand rechtmatig hebben gemaakt, dat maakt het nog altijd niet rechtvaardig. In deze wooncrisis voelen wij de noodzaak om leegstaand vastgoed te heroveren en het te gebruiken voor huisvesting. Wij geloven namelijk dat mensenrechten voorrang hebben op het eigendomsrecht. Daarom bundelen we in de Verenging Van Onteigenaren onze krachten in onze strijd tegen dom eigendom.

Aanzet tot statuten

Dom eigendom: Het eigendom dat wij onteigenen, is eigendom dat verkeerd is gebruikt door de vorige eigenaar. Dit kan zich uiten in gebrekkig onderhoud aan de woning, langdurige leegstand, illegaal gebruik zoals verhuur, of het bezit van zoveel panden dat ze niet adequaat kunnen worden beheerd.

Tijdelijk eigendom: Het onteigende bezit wordt tijdelijk in gebruik genomen door de onteigenaar (jij) en wordt daarmee tijdelijk eigendom, totdat een bestemming is gevonden die bijdraagt aan het algemeen belang.

Wij onteigenen: Als actieve leden van de samenleving pakken wij vastgoed of grond terug namens de gemeenschap.

Toevoeging: De Vereniging van Onteigenaren zal zich inzetten om elke rechtmatige onteigening van dom eigendom snel en effectief te volbrengen.

Agenda

Start: Zaterdag 21 oktober, 13 uur, De Dam

  • Oprichting van de Vereniging Van Onteigenaren
  • Bestuursverkiezing, voorstel: iedereen wordt bestuur
  • Afhameren van de statuten voor de Vereniging van Onteigenaren.
  • Breakout sessie met muzikale begeleiding voor het spuien van concrete ideeën
  • Gratis koffie en thee aanwezig
  • Een inspirerende afsluiting van de bijeenkomst.
  • Met toespraak van de voorzitter

Plaspauze

 

We hebben geen plaspauzes in het programma opgenomen.  Op het eindpunt van de route staan dixi’s. Mocht je al eerder moeten plassen, doe het dan niet in het wild maar op een openbaar toilet. Waar je die vindt, zie je op deze kaart.

Plak die poster!

ADEV groeit elk jaar. Maar hoe groter we worden, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op het behoud van onze rafelranden en de underground cultuur. Help ons groeien en plak die poster!